فرم درخواست نمایندگی فروش

مشخصات

فعالیت در زمینه فروش

در کدام دسته‌بندی‌های زیر، سابقه فروش داشته‌اید؟

حوزه همکاری:

نوع ضمانت قابل دریافت توسط شرکت آونگ، فقط سفته می‌باشد.

پس از ارسال درخواست، همکاران ما با شما تماس می‌گیرند.

پس از ارسال درخواست، همکاران ما با شما تماس می‌گیرند.

ارسال